Huiswerkbegeleiding

Taal, Spelling, Begrijpend Lezen, Rekenen, Woordenschat

Heeft uw kind concentratieproblemen en pikt hij of zij niet genoeg op van de les? Wilt u uw kind voorbereiden op de cito of hulp geven bij een schoolvak? Dan kan extra ondersteuning helpen. Ik geef begeleiding aan kinderen uit groep 1 tot en met groep 8 en middelbare school t/m 3e leerjaar VWO (Nederlands, wiskunde, Engels, Frans, geschiedenis). Ik heb de beschikking over een auto en scooter dus omgeving Hillegersberg-Schiebroek, Lansingerland, Nieuw-Terbregge, Overschie is mogelijk. 

De bijlessen zijn individueel (op aanvraag in een klein groepje) en ik kom bij jullie thuis, zodat het kind op zijn of haar gemak is. De voordelen en resultaten van mijn begeleiding: hogere cijfers, meer basiskennis, verbetering van de studievaardigheden, structuur, concentratie, persoonlijke aandacht, meer zelfvertrouwen én meer vrije tijd!

We focussen tijdens de begeleiding niet alleen op de korte termijn door te werken aan inhoudelijke problemen. Samen gaan we juist een stapje verder en maken we een plan waarin uw kind inzicht krijgt in zijn/haar eigen leerproces. Elk kind is anders en voor sommige kinderen werkt het algemene schoolsysteem niet op alle vlakken. Individuele huiswerkbegeleiding is persoonlijke aandacht, een persoonlijk plan en focus op die bepaalde vlakken. Hierdoor kunnen kinderen op hun eigen manier en op hun eigen tempo onder begeleiding hun weg vinden in het leerproces. 

Voor kinderen is het vaak een goede stok achter de deur, want ze voelen zich gemotiveerder om hun eventuele huiswerk voor te bereiden en zich in te zetten wanneer zij één-op-één met mij werken. Het vraagt een beetje extra tijd van ze maar het is eigenlijk een fantastische investering. In de lessen leren ze efficiënt om te gaan met tijd, waardoor er op termijn juist tijd bespaart wordt.

Maak gerust een afspraak zodat we kunnen kijken wat er nodig is. Klik hier voor het contactformulier of de contactgegevens.

Meer lezen?

... over huiswerkbegeleiding. In dit boek wordt onder andere uitgebreid ingegaan op effectieve studiebegeleiding en op de noodzaak van studievaardigheden. Het is geschreven met oog op de beleving van het kind zelf. Voor alle ouders, verzorgers, huiswerkbegeleiders en andere betrokkenen. Harm, T. (2009). Huiswerkbegeleiding. Barneveld: Nelissen.

... over bijles en zittenblijven. In dit artikel werpen enkele deskundigen hun blik op de voor- en nadelen van bijles en zittenblijven. Dit naar aanleiding van een voorstel van lerarenvakbond CNV Onderwijs over het reduceren van het aantal zittenblijvers, door deze leerlingen op te vangen met bijles in de zomermaanden. Dijk, R. van. (2012). 'Bijles werkt beter dan zittenblijven'. Trouw. Geraadpleegd van https://www.trouw.nl/nieuws/bijles-werkt-beter-dan-zittenblijven~bf4a7b2e/