Rots en Water programma

Rots en Water is een practise based én evidence based programma: Het is uit de praktijk ontstaan terwijl de effectiviteit van het programma door vele onderzoeken, waaronder grote wetenschappelijke onderzoeken in Nederland, zijn bevestigd. 

De doelstelling is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien kinderen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan kinderen met elkaar om) bij kinderen en jongeren.

Onder het intrapersoonlijke domein valt o.a: psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag, depressieve gevoelens. Onder het interpersoonlijke domein valt o.a.: het verminderen of voorkomen van agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten en gepest worden. Dit gebeurt door het aanleren van sociale vaardigheden samen met leeftijdgenoten. Veelal in een schoolse setting waarbij in het algemeen alle leerlingen worden betrokken, maar ook in kleine setting wordt de training aangeboden zoals bij ons in de studio.

De motivatie en betrokkenheid van kinderen is groot door de fysieke oefeningen, spelen en reële situaties (scenario training) en veilige sfeer waarin deze worden geoefend. In elke les worden oefeningen en spelen regelmatig afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Elke les wordt afgesloten met verwerkingsopdrachten voor het optimaliseren van de transfer van oefening naar praktijk. Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft kinderen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit proces leren kinderen, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.

Verschillende lessen

Klik hier voor de training Vol vertrouwen naar de brugklas

Klik hier voor de  Individuele weerbaarheidstraining