Lessenserie scholen

De training Rots en Water is een training om sociale vaardigheden te leren. De vaardigheden hebben betrekking op het voor jezelf leren opkomen, het leren omgaan met pesten en het maken en houden van vrienden. De training is geschikt voor kinderen die het leuk vinden om sociale vaardigheden op een actieve manier aan te leren.

Tijdens de lessenserie werken we rond vier grote thema's:

 • Weerbaarheid : omgaan met pestgedrag, omgaan met groepsdruk, voor jezelf opkomen, eigen grenzen bewaken, gemakkelijk(er) contact leggen met anderen
 • Zelfvertrouwen: eigen sterktes benoemen, onzekerheden overwinnen, eigen grenzen verleggen, meer initiatief nemen, je minder angstig voelen bij nieuwe opdrachten
 • Zelfcontrole: conflictsituaties uit de weg gaan, omgaan met frustraties en teleurstellingen, innerlijke rust bewaren, grenzen van anderen respecteren, eigen grenzen correct aangeven
 • Zelfrespect: voor je eigen mening opkomen, nee zeggen, eigen grenzen respecteren, voor jezelf kiezen

Wat leren de kinderen tijdens een Rots & Water lessenserie?

Iedere groep is anders. We proberen de training zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de leerdoelen van de leerlingen. De volgende onderwerpen bespreken we in de training:

 • Sterk staan - voeten stevig 'in de grond'
 • Goed gebruik maken van ademhaling
 • Kracht(centrum) gebruiken vanuit je buik
 • Focussen - richten - concentreren
 • Trots zijn op jezelf - houding - kijken
 • Voor jezelf opkomen
 • Omgaan met pesten, zowel voor pesters als gepesten
 • Grenzen aangeven
 • Keuzes maken

Ouders

Voordat de kinderen starten krijgen de ouders/ verzorgers via de leerkracht een informatiebrief waarin duidelijk wordt wat de inhoud van de lessen zal zijn. Na de laatste les stuur ik nogmaals een mail naar de leerkracht zodat de ouder(s)/verzorger(s) weten waar aan is gewerkt en wat er is geleerd in de afgelopen periode. 

Praktisch

 • Startdatum in overleg (kan per direct)
 • Lessenserie: 6, 8 of 10 keer 
 • Prijs: €65,- per uur 
 • Waar: Deze training wordt tijdens of na schooltijd aangeboden op school.

De training Rots en Water kan worden gegeven in een gymzaal. We trainen in gemakkelijke kleren en op blote voeten. Door actieve opdrachten leren kinderen de krachten en zwakke punten van de Rots- en de Waterhouding. De Rotshouding leert ze op zichzelf te vertrouwen en hun eigen weg te durven kiezen, dit kan ze helpen om te gaan met bijvoorbeeld groepsdruk. De Waterhouding leert ze luisteren naar de mening van andere. Bij deze houding gaat het vooral over vriendschap, samenwerken en met elkaar praten.